Teoretisk grund

Min grund i psykoterapi är integrativ och relationell. Den terapeutiska relationen är grunden i psykoterapi för en djup och långvarig förändring vilket kan härröras till anknytningsteorin och även traumaforskning. Valet av metod sker sedan utifrån de behov och anledning till att du söker terapi.

Gestaltterapi bidrar till att både kunna blicka tillbaka eller framåt, samtidigt som fokus ligger på det som sker i situationen, här och nu och även i relationen mellan klient och terapeut. Den läkning som sker bidrar ofta till mer varaktiga relationer för många. Genom ökad medvetenhet om oss själva i relation med omgivningen, synliggörs behov som kan öppna möjligheten för nya medvetna val.
Affektfokuserad terapi bidrar till att se strategier som har haft en funktion att skydda och som kanske hindrar dig att leva fullt ut genom att synliggöra behov och känslor i situationer som kanske väcker ångest och oro. Kroppen och dess förnimmelser tas i beaktande så helhet kan skapas i psykoterapin.
KBT med sitt systematiska sätt att tydliggöra för oss för vad vi kan behöva närma oss för att göra en förändring.

Min salutogena syn bidrar till att jag ser kompetenser hos varje människa och dess expertis på sitt eget liv och systemiskt grundsyn ökar min förståelse för hur vi påverkar och påverkas, fick jag under min handledarutbildning och har haft ett stort inflytande i mitt arbete.