Handledning

Handledning sker individuellt eller i grupp. Handledningen utgår från aktuellt behov där individens/ gruppens kompetens tas tillvara. Grunden för mig som handledare är att leda processen med stöd i salutogen och systemisk teori, där även gestaltteori, med dess syn på helhet alltid är närvarande. Detta sker i dialog och med metoder som för individens/gruppens behov framåt. Det relationella perspektivet är ständigt närvarande.

Handledning inleds genom ett första möte, där presentation och beskrivning vad handledningen ska bidra till gås igenom. Förväntningar och farhågor tas upp. Därefter tas beslut om handledning.

Min erfarenhet som handledare är i huvúdsak från offentlig sektor, individuellt till större grupper samt chefshandledning, men jag tar även uppdrag utanför dessa områden. Hör gärna av dig/er via mail eller telefon för frågor eller om ett första möte kan vara ett steg vidare. Referens finns vid förfrågan.