Föreläsning/kurs

Min grund är relationell, vare sig det gäller terapi eller handledning. Det har varit en av de viktigaste grundpelaren i allt mitt arbete och kommer ligga som grund för samarbete med mig. Det ligger också som grund för föreläsningar och workshops.

Med min yrkesbakgrund talar jag även gärna om psykologiskt omhändertagande vid akuta kriser och hur man kan möta människor som varit med om allvarliga och traumatiska händelser. Många yrkesgrupper möter dessa människor och kan minska och förkorta deras lidande och risk för ohälsa. Detta gör jag utifrån mina erfarenheter som kurator och kuratorschef samt ledare för den psykologiska beredskapsverksamheten som finns på akuta sjukhusen i Stockholms län.

Det salutogena ledarskapet och KASAM (Känsla Av SAMmanhang) samt relationens betydelse i terapi, ledarskap samt andra professionella inriktningar är grunden för för utveckling, men hur gör man? Genom ett upplevelsebaserat lärande utforskas detta i form av en workshop.

Kortare kurser med personlig utveckling skräddarsyr jag också tillsammans med kollega. ibland en psykoterapeut eller organisationskonsult.