Om mig

Jag är utbildad socionom, handledare och dipl. gestaltterapeut och snart även leg. psykoterapeut, med lång bakgrund i ledande befattningar som chef samt ansvar för psykologiskt kris och katastrofarbete. Min erfarenhet som handledare kan du läsa om under fliken ”handledning”.

Min psykologiska behandlingserfarenhet, förutom som terapeut, har jag som kurator vid akuta kriser och sorgebearbetning och även vid våldsrelaterade händelser. Vidare erfarenhet har jag som kurator på Vårdcentral, första linjens psykiatri med behandling vid depression, ångest, relationsproblematik och arbetsrelaterad ohälsa.  Jag har även erfarenhet av långvarig smärtproblematik och annan sjukdom.
Tidigare yrkeserfarenhet har jag med ungdomar, som fältassistent, verksamhet med kulturinriktning, men har även en kort tids erfarenhet av socialtjänsten med familjer med barn.
Jag har även kunskap kring medberoende och att vara anhörig.

Idag arbetar jag med terapi, både individuell och par, men även familj samt med handledning, både individuell och i grupp.